Etiekty pre priemysel musia často spĺňať veľmi špecifické požiadavky na
odolnosť proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom, vysokým teplotám, alebo žiareniu UV počas celej doby životnosti výrobku. Naše samolepiace etikety spravidla spĺňajú náročné požiadavky našich zákazníkov.
Predpokladom pre splnenie týchto kritérií, je správny výber materiálu, lepidiel, poprípade vhodne zvolenými ochranami samolepiacej etikety. Uspokojujeme aj najnáročnejších klientov z oblastí automobilového, alebo chemického priemyslu.

Priemyselné samolepiace etikety majú základné funkcie: napr.: bezpečnostná etiketa proti falšovaniu, nosič informácií (2D kó, matrix, ID, QR kód...), alebo ako plomby chrániace výrobok pred neoprávneným otvorením.
Samozrejme ich funkcie môžu byť omnoho širšieho charakteru podľa požiadavky zadávateľa. Našou snahou je maximálne uspokojiť požiadavky naši zákazníkov a splniť ich predstavy aj pri najnáročnejších aplikáciách.

Neviete ako vyrobiť Vašu samolepiacu etiketu?